מפת אתר English

ניהול וקיימות בע"מ     Management and Sustainability Ltd.   M&S

תפריט משנה
איכות הסביבה
אחריות חברתית
אנרגיה ובנייה ירוקה
חדשות
01/06/2020 - שר האנרגיה פרסם יעדים מעודכנים לאנרגיות מתחדשות בשנת 2030
ברוכים הבאים לאתר של "ניהול וקיימות בע"מ"
יצירת קשר
שם:
טלפון:
דוא''ל:

אחריות חברתית

בארצות המפותחות, הפער ההולך וגובר בין הצרכים החברתיים לבין סל השירותים המסופקים ע"י הרשויות – אפילו במדינות הרווחה האירופאיות, והעברת הייצור של מוצרים רבים לארצות המתפתחות, הביאו לציפייה מהציבור כי התאגידים העסקיים והמוסדות הציבוריים, ובמיוחד הגדולים בניהם, יפגינו "אחריות חברתית" ([Corporate] Social Responsibility – [C]SR) בכל המקומות בעולם בהם הם פועלים.

בשנים האחרונות, למעלה מ-100 הנחיות וקודים לאחריות חברתית נכתבו ע"י מוסדות בינלאומיים ולאומיים, איגודי עסקים וארגונים לא-ממשלתיים ברחבי העולם, וגם בישראל: הקוד הניהולי (2004) של מ.ע.ל.ה , הארגון הישראלי המוביל בקידום האחריות החברתית של עסקים, והתקן הישראלי ת" 10,000 (2007).

המכנה המשותף למרבית המסמכים הנורמטיביים הוא מכלול של נושאים שתאגיד "אחראי חברתית" אמור ליישם אף מעבר לדרישות חוק : אתיקה עסקית וניהולית, ממשל תאגידי, מסחר הוגן, כיבוד זכויות האדם והעובדים, הגנה על הסביבה, תרומה לקהילה (לא רק בכסף), שקיפות ותקשורת עם "מחזיקי העניין" (בעלים, עובדים, לקוחות, ספקים, רשויות, שכנים, ארגונים לא-ממשלתיים).

מספר הולך וגדל של תאגידים ברחבי העולם, וגם בישראל, מיישמים ברמה זו או אחרת מרכיבים שונים של אחריות חברתית, ומדווחים על שיפור התוצאות העסקיות כתוצאה מכך. מספר מדינות כבר מחייבות פרק חברתי בדו"חות הכספיים של חברות.יואל ווייל, מנכ"ל M&S , היה כסמנכ"ל לאיכות, בטיחות ואיכות הסביבה, שותף בכיר במימוש האחריות החברתית של אורמת – חברה חלוצה בתחום זה לא רק בישראל, אלא בכל המדינות, ברובן מתפתחות, בהן הקימה תחנות כוח. הוא גם נציג התאחדות התעשיינים בצוות הציבורי אשר כתב את ת"י 10,000 ומייצג את ישראל בוועדה הבינלאומית לכתיבת התקן לאחריות חברתית 26,000 ISO .

M&S מופיעה ברשימת גופי הייעוץ של מ.ע.ל.ה. ומציעה לתאגידים עסקיים ולמוסדות ציבוריים סיוע וליווי במיסוד אחריותם החברתית, בשני מישורים:

  • הקמה ותפעול של מערכת ניהול חברתי אפקטיבית ויעילה, לפי עקרונות ת"י 10,000 וקוד מ.ע.ל.ה.
  • תקשורת עם מחזיקי עניין, ובפרט דיווח חברתי-סביבתי על בסיס קובץ ההנחיות הבינלאומי GRI.

 jw@mansus.com  | טל.   050-6660840